24.5. Natječaj za prijam u radni odnos - liječnik specijalist mikrobiolog