Lokacije – punktovi za cijepljenje

Lokacije – punktovi za cijepljenje

SISAK
Strukovna škola, Ulica Ivana Fistrovića 1B, Sisak
OŠ 22. Lipanj, Ulica Franje Lovrića 27, Sisak
Dvorana Brezovica, Marijana Cvetkovića 2, Sisak

KUTINA
Dom zdravlja Kutina, Ulica Antuna Gustava Matoša 42
Sportski centar Kutina, Ulica hrvatskih branitelja 8

COVID testiranje

COVID testiranje

U ponedjeljak 5. travnja 2021. godine uzimaju se uzorci za PCR testiranje , brze antigenske i serološke testove u kontejneru pokraj bazena u vremenu od 7:30 do 10:00 sati.

Brzi antigeni test na SARS-CoV 2 virus radi se svaki radni dan od 9.00 do 10.00 sati u kontejneru iza bazena u Sisku.
Test se može napraviti na uputnicu, ili na osobni zahtjev uz plaćanje. Cijena je 125.00 kn.
Nalazi su gotovi isti dan i šalju se liječniku koji je uputnicu poslao, na e-mail pacijenta (u koliko želi), ili se osobno podižu na istom mjestu u 11 sati.

Osiguranje isporuke zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju na području Banovine nakon potresa

Osiguranje isporuke zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju na području Banovine nakon potresa

Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji kontinuirano prati i donosi preporuke za postupanje javnih isporučitelja vodnih usluga vezano uz osiguranje isporuke zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju na području Banovine.

Obavijest o pregledu djece prije upisa u I. razred osnovne škole za dio županije koji je pogođen potresom

Plan upisa djece u prvi razred osnovne škole za 2021./2022. školsku godinu za dio županije koji je pogođen potresom

Temeljem članka 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (Narodne novine 67/14. i 63/20.), Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport

OBAVJEŠTAVA roditelje/ skrbnike/ staratelje djece (u daljnjem tekstu: roditelj) o pregledu djece prije upisa u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2021./2022. za područje Sisačko-moslavačke županije koje je pogođeno potresom i upisu djece u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2021./2022.

Projekt javno zdravstvena pripravnosti za epidemije i izvanredne situacije koje prelaze granice država (ERI-Health)

Trajanje projekta: 15.01.2021-14.01.2023.
Ukupan proračun projekta: 999.329,54 EUR
Iznos sufinanciranja od strane EU: 849.430,09 EUR
Proračun Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije: 354.567,18 EUR

Sustav prijavljivanja građana na cijepljenje protiv COVID-19

Sustav prijavljivanja građana na cijepljenje protiv COVID-19

U ponedjeljak 1. ožujka 2021. pokrenut je nacionalni sustav prijavljivanja građana zainteresiranih za cijepljenje protiv COVID-19.
Zainteresirane osobe će se moći prijaviti na cijepljenje preko internetske stranice: cijepise.zdravlje.hr

Plan upisa djece u prvi razred OŠ za 2021./2022. šk. godinu za dio SMŽ koji nije pogođen potresom

Plan upisa djece u prvi razred OŠ za 2021./2022. šk. godinu za dio SMŽ koji nije pogođen potresom

Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport temeljem članka 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 6/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) donosi

PLAN UPISA djece u prvi razred osnovne škole za 2021./2022. školsku godinu  za dio Sisačko-moslavačke županije koji nije pogođen potresom

Pozivni centar za osobe u samoizolaciji

Pozivni centar za osobe u samoizolaciji

Testirali ste se na SARS-CoV-2 virus i dobili ste pozitivan nalaz ili ste bili u kontaktu s osobom koja je pozitivna na koronavirus.

min zdrwho mhzjz log  hczjznzl smzgrbzhmsmz logobs log2

O nama

logo noviDobro došli na web stranice Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, gdje se možete na primjeren i jednostavan način informirati i dobiti odgovore na različita pitanja koja Vas zanimaju.

više...

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeni su i ostvaruju se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13 i 85/15).

više...

Potvrda o akreditaciji

Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Služba za zdravstvenu ekologiju akreditirana je prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u Prilogu Potvrdi o akreditaciji br: 1334 od 12.04.2018.

 haa2

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.