Odluke Upravnog vijeća

2020. godina

124. Sjednica UV održana 22.12.2020. [ Dnevni red | Odluke]

123. Sjednica UV održana 30.11.2020. [ Dnevni red | Odluke]

120. Sjednica UV održana 29.9.2020. [ Dnevni red | Odluke]

119. Sjednica UV održana 21.9.2020. [ Dnevni red | Odluke]

118. Sjednica UV održana 28.8.2020. [ Dnevni red | Odluke]

117. Sjednica UV održana 29.7.2020. [ Dnevni red | Odluke]

116. Sjednica UV održana 27.7.2020. [ Dnevni red | Odluke]

115. Sjednica UV održana 3.7.2020. [ Dnevni red | Odluke]

114. Sjednica UV održana 12.6.2020. [ Dnevni red | Odluke]

112. Sjednica UV održana 8.5.2020. [ Dnevni red | Odluke]

111. Sjednica UV održana 14.4.2020. [ Dnevni red | Odluke]

110. Sjednica UV održana 14.2.2020. [ Dnevni red | Odluke]

109. Sjednica UV održana 12.2.2020. [ Dnevni red | Odluke]

108. Sjednica UV održana 15.1.2020. [ Dnevni red | Odluke]

2019. godina

107. Sjednica UV održana 31.12.2019. [ Dnevni red | Odluke]

106. Sjednica UV održana 13.12.2019. [ Dnevni red | Odluke]

104. Sjednica UV održana 15.11.2019. [ Dnevni red | Odluke]

103. Sjednica UV održana 29.10.2019. [ Dnevni red | Odluke]

102. Sjednica UV održana 27.9.2019. [ Dnevni red | Odluke]

101. Sjednica UV održana 24.7.2018. [ Dnevni red | Odluke]

100. Sjednica UV održana 24.6.2019. [ Dnevni red | Odluke]

99. Sjednica UV održana 30.5.2019. [ Dnevni red | Odluke]

98. Sjednica UV održana 10.5.2019. [ Dnevni red | Odluke]

97. Sjednica UV održana 17.4.2018. [ Dnevni red | Odluke]

96. Sjednica UV održana 1.4.2019. [ Dnevni red | Odluke]

95. Sjednica UV održana 18.3.2019. [ Dnevni red | Odluke]

94. Sjednica UV održana 13.2.2019. [ Dnevni red | Odluke]

93. Sjednica UV održana 25.1.2019. [ Dnevni red | Odluke]

2018. godina

92. Sjednica UV održana 28.12.2018. [ Dnevni red | Odluke]

91. Sjednica UV održana 22.11.2018. [ Dnevni red | Odluke]

90. Sjednica UV održana 29.10.2018. [ Dnevni red | Odluke]

89. Sjednica UV održana 11.10.2018. [ Dnevni red | Odluke]

88. Sjednica UV održana 17.09.2018. [ Dnevni red | Odluke]

87. Sjednica UV održana 03.09.2018. [ Dnevni red | Odluke]

86. Sjednica UV održana 30.08.2018. [ Dnevni red | Odluke]

85. Sjednica UV održana 30.07.2018. [ Dnevni red | Odluke]

84. Sjednica UV održana 12.06.2018. [ Dnevni red | Odluke]

83. Sjednica UV održana 24.05.2018. [ Dnevni red | Odluke]

82. Sjednica UV održana 14.05.2018. [ Dnevni red | Odluke]

81. Sjednica UV održana 27.04.2018. [ Dnevni red | Odluke]

80. Sjednica UV održana 30.03.2018. [ Dnevni red | Odluke]

79. Sjednica UV održana 05.03.2018. [ Dnevni red | Odluke]

78. Sjednica UV održana 28.02.2018. [ Dnevni red | Odluke]

77. Sjednica UV održana 13.02.2018. [ Dnevni red | Odluke]

76. Sjednica UV održana 31.01.2018. [ Dnevni red | Odluke]

2017. godina

75. Sjednica UV održana 29.12.2017. [ Dnevni red | Odluke]

74. Sjednica UV održana 29.11.2017. [ Dnevni red | Odluke]

73. Sjednica UV održana 20.11.2017. [ Dnevni red | Odluke]

72. Sjednica UV održana 07.11.2017. [ Dnevni red | Odluke]

71. Sjednica UV održana 24.10.2017. [ Dnevni red | Odluke]

70. Sjednica UV održana 29.09.2017. [ Dnevni red | Odluke]

66. Sjednica UV održana 28.07.2017. [ Dnevni red | Odluke]

64. Sjednica UV održana 30.06.2017. [ Dnevni red | Odluke]

63. Sjednica UV održana 08.06.2017. [ Dnevni red | Odluke]

62. Sjednica UV održana 19.05.2017. [ Dnevni red | Odluke]

61. Sjednica UV održana 25.04.2017. [ Dnevni red | Odluke]

60. Sjednica UV održana 28.03.2017. [ Dnevni red | Odluke]

59. Sjednica UV održana 20.02.2017. [ Dnevni red | Odluke]

58. Sjednica UV održana 10.02.2017. [ Dnevni red | Odluke]

57. Sjednica UV održana 27.01.2017. [ Dnevni red | Odluke]

56. Sjednica UV održana 13.01.2017. [ Dnevni red | Odluke]

2016. godina

55. Sjednica UV održana 30.12.2016. [ Dnevni red | Odluke]
 

54. Sjednica UV održana 15.12.2016. [ Dnevni red | Odluke]
 

53. Sjednica UV održana 30.11.2016. [ Dnevni red | Odluke]
 

52. Sjednica UV održana 28.10.2016. [ Dnevni red | Odluke]
 

51. Sjednica UV održana 28.10.2016. [ Dnevni red | Odluke]
 

50. Sjednica UV održana 31.08.2016. [ Dnevni red | Odluke]


49. Sjednica UV održana 08.08.2016. [ Dnevni red | Odluke]


48. Sjednica UV održana 29.07.2016. [ Dnevni red | Odluke]


47. Sjednica UV održana 11.07.2016. [ Dnevni red | Odluke]


46. Sjednica UV održana 27.06.2016. [ Dnevni red | Odluke]


45. Sjednica UV održana 31.05.2016. [ Dnevni red | Odluke]


44. Sjednica UV održana 02.05.2016. [ Dnevni red | Odluke]


43. Sjednica UV održana 10.04.2016. [ Dnevni red | Odluke]


42. Sjednica UV održana 31.03.2016. [ Dnevni red | Odluke]


41. Sjednica UV održana 10.03.2016. [ Dnevni red | Odluke]


40. Sjednica UV održana 29.02.2016. [ Dnevni red | Odluke]


39. Sjednica UV održana 12.02.2016. [ Dnevni red | Odluke]


38. Sjednica UV održana 29.01.2016. [ Dnevni red | Odluke]

2015. godina37. Sjednica UV održana 31.12.2015. [ Dnevni red | Odluke]
 

36. Sjednica UV održana 23.12.2015. [ Dnevni red | Odluke]
 

35. Sjednica UV održana 30.11.2015. [ Dnevni red | Odluke]


34. Sjednica UV održana 18.11.2015. [ Dnevni red | Odluke]


33. Sjednica UV održana 26.10.2015. [ Dnevni red | Odluke]


32. Sjednica UV održana 30.09.2015. [ Dnevni red | Odluke]


31. Sjednica UV održana 01.09.2015. [ Dnevni red | Odluke]


30. Sjednica UV održana 31.08.2015. [ Dnevni red | Odluke]


29. Sjednica UV održana 21.07.2015. [ Dnevni red | Odluke]


28. Sjednica UV održana 12.06.2015. [ Dnevni red | Odluke]


27. Sjednica UV održana 10.06.2015. [ Dnevni red | Odluke]


26. Sjednica UV održana 01.06.2015. [ Dnevni red | Odluke]


25. Sjednica UV održana 12.05.2015. [ Dnevni red | Odluke]


24. Sjednica UV održana 29.04.2015. [ Dnevni red | Odluke]


22. Sjednica UV održana 01.04.2015. [ Dnevni red | Odluke]

2014. godina

16. Sjednica UV održana 18.11.2014. [ Dnevni red | Odluke]


15. Sjednica UV održana 15.10.2014. [ Dnevni red | Odluke]


14. Sjednica UV održana 01.10.2014. [ Dnevni red | Odluke]


13. Sjednica UV održana 28.08.2014. [ Dnevni red | Odluke]


12. Sjednica UV održana 14.08.2014. [ Dnevni red | Odluke]


11. Sjednica UV održana 10.07.2014. [ Dnevni red | Odluke]


10. Sjednica UV održana 26.05.2014. [ Dnevni red | Odluke]


9. Sjednica UV održana 15.04.2014. [ Dnevni red | Odluke]


8. Sjednica UV održana 28.03.2014. [ Dnevni red | Odluke]


7. Sjednica UV održana 05.03.2014. [ Dnevni red | Odluke]


6. Sjednica UV održana 14.02.2014. [ Dnevni red | Odluke]


5. Sjednica UV održana 29.01.2014. [ Dnevni red | Odluke]

2013. godina

4. Sjednica UV održana 31.12.2013. [ Dnevni red | Odluke]


3. Sjednica UV održana 28.11.2013. [ Dnevni red | Odluke]


2. Sjednica UV održana 28.10.2013. [ Dnevni red | Odluke]


1. Sjednica UV održana 11.09.2013. [ Dnevni red | Odluke]


49. Sjednica UV održana 16.07.2013. [ Dnevni red | Odluke]


48. Sjednica UV održana 04.06.2013. [ Dnevni red | Odluke]


47. Sjednica UV održana 09.05.2013. [ Dnevni red | Odluke]


46. Sjednica UV održana 06.05.2013. [ Dnevni red | Odluke]


45. Sjednica UV održana 22.03.2013. [ Dnevni red | Odluke]


44. Sjednica UV održana 13.03.2013. [ Dnevni red | Odluke]