Odluke Upravnog vijeća

2024. godina

212. Sjednica UV održana 21.3.2024. [ Dnevni red | Odluke]

211. Sjednica UV održana 19.3.2024. [ Dnevni red | Odluke]

210. Sjednica UV održana 6.3.2024. [ Dnevni red | Odluke]

209. Sjednica UV održana 29.2.2024. [ Dnevni red | Odluke]

208. Sjednica UV održana 14.2.2024. [ Dnevni red | Odluke]

207. Sjednica UV održana 8.2.2024. [ Dnevni red | Odluke]

206. Sjednica UV održana 29.1.2024. [ Dnevni red | Odluke]

205. Sjednica UV održana 18.1.2024. [ Dnevni red | Odluke]

2023. godina

204. Sjednica UV održana 29.12.2023. [ Dnevni red | Odluke]

203. Sjednica UV održana 18.12.2023. [ Dnevni red | Odluke]

202. Sjednica UV održana 1.12.2023. [ Dnevni red | Odluke]

201. Sjednica UV održana 30.11.2023. [ Dnevni red | Odluke]

200. Sjednica UV održana 15.11.2023. [ Dnevni red | Odluke]

199. Sjednica UV održana 6.11.2023. [ Dnevni red | Odluke]

198. Sjednica UV održana 24.10.2023. [ Dnevni red | Odluke]

197. Sjednica UV održana 9.10.2023. [ Dnevni red | Odluke]

196. Sjednica UV održana 22.9.2023. [ Dnevni red | Odluke]

195. Sjednica UV održana 19.9.2023. [ Dnevni red | Odluke]

194. Sjednica UV održana 5.9.2023. [ Dnevni red | Odluke]

193. Sjednica UV održana 25.8.2023. [ Dnevni red | Odluke]

192. Sjednica UV održana 21.8.2023. [ Dnevni red | Odluke]

191. Sjednica UV održana 27.7.2023. [ Dnevni red | Odluke]

190. Sjednica UV održana 13.7.2023. [ Dnevni red | Odluke]

189. Sjednica UV održana 10.7.2023. [ Dnevni red | Odluke]

188. Sjednica UV održana 19.6.2023. [ Dnevni red | Odluke]

187. Sjednica UV održana 31.5.2023. [ Dnevni red | Odluke]

186. Sjednica UV održana 19.5.2023. [ Dnevni red | Odluke]

185. Sjednica UV održana 15.5.2023. [ Dnevni red | Odluke]

184. Sjednica UV održana 28.4.2023. [ Dnevni red | Odluke]

183. Sjednica UV održana 3.4.2023. [ Dnevni red | Odluke]

182. Sjednica UV održana 24.3.2023. [ Dnevni red | Odluke]

181. Sjednica UV održana 2.3.2023. [ Dnevni red | Odluke]

180. Sjednica UV održana 17.2.2023. [ Dnevni red | Odluke]

179. Sjednica UV održana 3.2.2023. [ Dnevni red | Odluke]

178. Sjednica UV održana 23.1.2023. [ Dnevni red | Odluke]

2022. godina

177. Sjednica UV održana 30.12.2022. [ Dnevni red | Odluke]

176. Sjednica UV održana 23.12.2022. [ Dnevni red | Odluke]

175. Sjednica UV održana 06.12.2022. [ Dnevni red | Odluke]

174. Sjednica UV održana 01.12.2022. [ Dnevni red | Odluke]

173. Sjednica UV održana 30.11.2022. [ Dnevni red | Odluke]

172. Sjednica UV održana 07.11.2022. [ Dnevni red | Odluke]

171. Sjednica UV održana 31.10.2022. [ Dnevni red | Odluke]

170. Sjednica UV održana 10.10.2022. [ Dnevni red | Odluke]

169. Sjednica UV održana 07.10.2022. [ Dnevni red | Odluke]

168. Sjednica UV održana 29.09.2022. [ Dnevni red | Odluke]

167. Sjednica UV održana 30.08.2022. [ Dnevni red | Odluke]

166. Sjednica UV održana 18.08.2022. [ Dnevni red | Odluke]

165. Sjednica UV održana 09.08.2022. [ Dnevni red | Odluke]

164. Sjednica UV održana 20.07.2022. [ Dnevni red | Odluke]

163. Sjednica UV održana 15.07.2022. [ Dnevni red | Odluke]

162. Sjednica UV održana 08.07.2022. [ Dnevni red | Odluke]

161. Sjednica UV održana 17.06.2022. [ Dnevni red | Odluke]

160. Sjednica UV održana 25.05.2022. [ Dnevni red | Odluke]

159. Sjednica UV održana 18.05.2022. [ Dnevni red | Odluke]

158. Sjednica UV održana 09.05.2022. [ Dnevni red | Odluke]

157. Sjednica UV održana 12.04.2022. [ Dnevni red | Odluke]

156. Sjednica UV održana 31.03.2022. [ Dnevni red | Odluke]

155. Sjednica UV održana 16.03.2022. [ Dnevni red | Odluke]

154. Sjednica UV održana 15.03.2022. [ Dnevni red | Odluke]

153. Sjednica UV održana 22.02.2022. [ Dnevni red | Odluke]

152. Sjednica UV održana 18.02.2022. [ Dnevni red | Odluke]

151. Sjednica UV održana 04.02.2022. [ Dnevni red | Odluke]

150. Sjednica UV održana 31.01.2022. [ Dnevni red | Odluke]

149. Sjednica UV održana 20.01.2022. [ Dnevni red | Odluke]

Arhiva

2021.

148. Sjednica UV održana 27.12.2021. [ Dnevni red | Odluke]

147. Sjednica UV održana 23.12.2021. [ Dnevni red | Odluke]

146. Sjednica UV održana 29.11.2021. [ Dnevni red | Odluke]

145. Sjednica UV održana 12.11.2021. [ Dnevni red | Odluke]

144. Sjednica UV održana 05.11.2021. [ Dnevni red | Odluke]

143. Sjednica UV održana 29.10.2021. [ Dnevni red | Odluke]

142. Sjednica UV održana 20.10.2021. [ Dnevni red | Odluke]

141. Sjednica UV održana 29.09.2021. [ Dnevni red | Odluke]

140. Sjednica UV održana 16.09.2021. [ Dnevni red | Odluke]

139. Sjednica UV održana 31.08.2021. [ Dnevni red | Odluke]

138. Sjednica UV održana 24.08.2021. [ Dnevni red | Odluke]

136. Sjednica UV održana 15.07.2021. [ Dnevni red | Odluke]

135. Sjednica UV održana 06.07.2021. [ Dnevni red | Odluke]

134. Sjednica UV održana 30.06.2021. [ Dnevni red | Odluke]

133. Sjednica UV održana 14.06.2021. [ Dnevni red | Odluke]

132. Sjednica UV održana 31.05.2021. [ Dnevni red | Odluke]

130. Sjednica UV održana 05.05.2021. [ Dnevni red | Odluke]

129. Sjednica UV održana 30.04.2021. [ Dnevni red | Odluke]

128. Sjednica UV održana 31.03.2021. [ Dnevni red | Odluke]

125. Sjednica UV održana 30.01.2021. [ Dnevni red | Odluke]

2020.

124. Sjednica UV održana 22.12.2020. [ Dnevni red | Odluke]

123. Sjednica UV održana 30.11.2020. [ Dnevni red | Odluke]

120. Sjednica UV održana 29.9.2020. [ Dnevni red | Odluke]

119. Sjednica UV održana 21.9.2020. [ Dnevni red | Odluke]

118. Sjednica UV održana 28.8.2020. [ Dnevni red | Odluke]

117. Sjednica UV održana 29.7.2020. [ Dnevni red | Odluke]

116. Sjednica UV održana 27.7.2020. [ Dnevni red | Odluke]

115. Sjednica UV održana 3.7.2020. [ Dnevni red | Odluke]

114. Sjednica UV održana 12.6.2020. [ Dnevni red | Odluke]

112. Sjednica UV održana 8.5.2020. [ Dnevni red | Odluke]

111. Sjednica UV održana 14.4.2020. [ Dnevni red | Odluke]

110. Sjednica UV održana 14.2.2020. [ Dnevni red | Odluke]

109. Sjednica UV održana 12.2.2020. [ Dnevni red | Odluke]

108. Sjednica UV održana 15.1.2020. [ Dnevni red | Odluke]

2019.

107. Sjednica UV održana 31.12.2019. [ Dnevni red | Odluke]

106. Sjednica UV održana 13.12.2019. [ Dnevni red | Odluke]

104. Sjednica UV održana 15.11.2019. [ Dnevni red | Odluke]

103. Sjednica UV održana 29.10.2019. [ Dnevni red | Odluke]

102. Sjednica UV održana 27.9.2019. [ Dnevni red | Odluke]

101. Sjednica UV održana 24.7.2018. [ Dnevni red | Odluke]

100. Sjednica UV održana 24.6.2019. [ Dnevni red | Odluke]

99. Sjednica UV održana 30.5.2019. [ Dnevni red | Odluke]

98. Sjednica UV održana 10.5.2019. [ Dnevni red | Odluke]

97. Sjednica UV održana 17.4.2018. [ Dnevni red | Odluke]

96. Sjednica UV održana 1.4.2019. [ Dnevni red | Odluke]

95. Sjednica UV održana 18.3.2019. [ Dnevni red | Odluke]

94. Sjednica UV održana 13.2.2019. [ Dnevni red | Odluke]

93. Sjednica UV održana 25.1.2019. [ Dnevni red | Odluke]

2018.

92. Sjednica UV održana 28.12.2018. [ Dnevni red | Odluke]

91. Sjednica UV održana 22.11.2018. [ Dnevni red | Odluke]

90. Sjednica UV održana 29.10.2018. [ Dnevni red | Odluke]

89. Sjednica UV održana 11.10.2018. [ Dnevni red | Odluke]

88. Sjednica UV održana 17.09.2018. [ Dnevni red | Odluke]

87. Sjednica UV održana 03.09.2018. [ Dnevni red | Odluke]

86. Sjednica UV održana 30.08.2018. [ Dnevni red | Odluke]

85. Sjednica UV održana 30.07.2018. [ Dnevni red | Odluke]

84. Sjednica UV održana 12.06.2018. [ Dnevni red | Odluke]

83. Sjednica UV održana 24.05.2018. [ Dnevni red | Odluke]

82. Sjednica UV održana 14.05.2018. [ Dnevni red | Odluke]

81. Sjednica UV održana 27.04.2018. [ Dnevni red | Odluke]

80. Sjednica UV održana 30.03.2018. [ Dnevni red | Odluke]

79. Sjednica UV održana 05.03.2018. [ Dnevni red | Odluke]

78. Sjednica UV održana 28.02.2018. [ Dnevni red | Odluke]

77. Sjednica UV održana 13.02.2018. [ Dnevni red | Odluke]

76. Sjednica UV održana 31.01.2018. [ Dnevni red | Odluke]

2017.

75. Sjednica UV održana 29.12.2017. [ Dnevni red | Odluke]

74. Sjednica UV održana 29.11.2017. [ Dnevni red | Odluke]

73. Sjednica UV održana 20.11.2017. [ Dnevni red | Odluke]

72. Sjednica UV održana 07.11.2017. [ Dnevni red | Odluke]

71. Sjednica UV održana 24.10.2017. [ Dnevni red | Odluke]

70. Sjednica UV održana 29.09.2017. [ Dnevni red | Odluke]

66. Sjednica UV održana 28.07.2017. [ Dnevni red | Odluke]

64. Sjednica UV održana 30.06.2017. [ Dnevni red | Odluke]

63. Sjednica UV održana 08.06.2017. [ Dnevni red | Odluke]

62. Sjednica UV održana 19.05.2017. [ Dnevni red | Odluke]

61. Sjednica UV održana 25.04.2017. [ Dnevni red | Odluke]

60. Sjednica UV održana 28.03.2017. [ Dnevni red | Odluke]

59. Sjednica UV održana 20.02.2017. [ Dnevni red | Odluke]

58. Sjednica UV održana 10.02.2017. [ Dnevni red | Odluke]

57. Sjednica UV održana 27.01.2017. [ Dnevni red | Odluke]

56. Sjednica UV održana 13.01.2017. [ Dnevni red | Odluke]

2016.

55. Sjednica UV održana 30.12.2016. [ Dnevni red | Odluke]

54. Sjednica UV održana 15.12.2016. [ Dnevni red | Odluke]

53. Sjednica UV održana 30.11.2016. [ Dnevni red | Odluke]

52. Sjednica UV održana 28.10.2016. [ Dnevni red | Odluke]

51. Sjednica UV održana 28.10.2016. [ Dnevni red | Odluke]

50. Sjednica UV održana 31.08.2016. [ Dnevni red | Odluke]

49. Sjednica UV održana 08.08.2016. [ Dnevni red | Odluke]

48. Sjednica UV održana 29.07.2016. [ Dnevni red | Odluke]


47. Sjednica UV održana 11.07.2016. [ Dnevni red | Odluke]


46. Sjednica UV održana 27.06.2016. [ Dnevni red | Odluke]


45. Sjednica UV održana 31.05.2016. [ Dnevni red | Odluke]


44. Sjednica UV održana 02.05.2016. [ Dnevni red | Odluke]


43. Sjednica UV održana 10.04.2016. [ Dnevni red | Odluke]


42. Sjednica UV održana 31.03.2016. [ Dnevni red | Odluke]


41. Sjednica UV održana 10.03.2016. [ Dnevni red | Odluke]


40. Sjednica UV održana 29.02.2016. [ Dnevni red | Odluke]


39. Sjednica UV održana 12.02.2016. [ Dnevni red | Odluke]


38. Sjednica UV održana 29.01.2016. [ Dnevni red | Odluke]

2015.

37. Sjednica UV održana 31.12.2015. [ Dnevni red | Odluke]
 

36. Sjednica UV održana 23.12.2015. [ Dnevni red | Odluke]
 

35. Sjednica UV održana 30.11.2015. [ Dnevni red | Odluke]


34. Sjednica UV održana 18.11.2015. [ Dnevni red | Odluke]


33. Sjednica UV održana 26.10.2015. [ Dnevni red | Odluke]


32. Sjednica UV održana 30.09.2015. [ Dnevni red | Odluke]


31. Sjednica UV održana 01.09.2015. [ Dnevni red | Odluke]


30. Sjednica UV održana 31.08.2015. [ Dnevni red | Odluke]


29. Sjednica UV održana 21.07.2015. [ Dnevni red | Odluke]


28. Sjednica UV održana 12.06.2015. [ Dnevni red | Odluke]


27. Sjednica UV održana 10.06.2015. [ Dnevni red | Odluke]


26. Sjednica UV održana 01.06.2015. [ Dnevni red | Odluke]


25. Sjednica UV održana 12.05.2015. [ Dnevni red | Odluke]


24. Sjednica UV održana 29.04.2015. [ Dnevni red | Odluke]


22. Sjednica UV održana 01.04.2015. [ Dnevni red | Odluke]

2014.

16. Sjednica UV održana 18.11.2014. [ Dnevni red | Odluke]


15. Sjednica UV održana 15.10.2014. [ Dnevni red | Odluke]


14. Sjednica UV održana 01.10.2014. [ Dnevni red | Odluke]


13. Sjednica UV održana 28.08.2014. [ Dnevni red | Odluke]


12. Sjednica UV održana 14.08.2014. [ Dnevni red | Odluke]


11. Sjednica UV održana 10.07.2014. [ Dnevni red | Odluke]


10. Sjednica UV održana 26.05.2014. [ Dnevni red | Odluke]


9. Sjednica UV održana 15.04.2014. [ Dnevni red | Odluke]


8. Sjednica UV održana 28.03.2014. [ Dnevni red | Odluke]


7. Sjednica UV održana 05.03.2014. [ Dnevni red | Odluke]


6. Sjednica UV održana 14.02.2014. [ Dnevni red | Odluke]


5. Sjednica UV održana 29.01.2014. [ Dnevni red | Odluke]

2013.

4. Sjednica UV održana 31.12.2013. [ Dnevni red | Odluke]


3. Sjednica UV održana 28.11.2013. [ Dnevni red | Odluke]


2. Sjednica UV održana 28.10.2013. [ Dnevni red | Odluke]


1. Sjednica UV održana 11.09.2013. [ Dnevni red | Odluke]


49. Sjednica UV održana 16.07.2013. [ Dnevni red | Odluke]


48. Sjednica UV održana 04.06.2013. [ Dnevni red | Odluke]


47. Sjednica UV održana 09.05.2013. [ Dnevni red | Odluke]


46. Sjednica UV održana 06.05.2013. [ Dnevni red | Odluke]


45. Sjednica UV održana 22.03.2013. [ Dnevni red | Odluke]


44. Sjednica UV održana 13.03.2013. [ Dnevni red | Odluke]