Projekt javno zdravstvena pripravnosti za epidemije i izvanredne situacije koje prelaze granice država (ERI-Health)

 

Trajanje projekta: 15.01.2021-14.01.2023.
Ukupan proračun projekta: 999.329,54 EUR
Iznos sufinanciranja od strane EU: 849.430,09 EUR
Proračun Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije: 354.567,18 EUR

Projekt prekogranične suradnje provode u okviru Prioritetne osi 1 - Poboljšanje kvalitete usluga javnog zdravstva i socijalne zaštite u programskom području Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020. , od strane tri projektna partnera – JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske (vodeći partner), Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije i Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Partneri na projektu imaju nadležnosti i odgovornost da vrše nadzor,dijagnostiku, prevenciju i kontrolu parazitarnih bolesti i provode aktivnosti na zaštiti zdravlja ljudi. Cilj Projekta je poboljšanje usluga dijagnostike antropozoonoza i zaraznih bolesti koje se prenose putem vektora, što će omogućiti projektnim partnerima da pravovremeno otkriju javnozdravstvene prijetnje. S obzirom na važnost utjecaja COVID-19 na zdravlje stanovništva, fokus projekta je na poboljšanju PCR dijagnostike za COVID-19. Tijekom implementacije projekta organizirat će se edukacija za zdravstvene djelatnike u cilju unaprijeđenija dijagnostike i kontrole antropozoonoza i vektorskih bolesti te informirati ciljane skupine i javnost o novim i poboljšanim uslugama.

Opći cilj projekta je poboljšanje kvalitete i dostupnost javnih zdravstvenih usluga kroz prekograničnu suradnju u epidemijama i izvanrednim situacijama. Partneri će moći dijeliti informacije i pravodobno obavještavati druge o epidemijama zaraznih bolesti i drugim javnozdravstvenim prijetnjama.
Očekivani projektni rezultati su:(1) unaprijeđene dijagnostičke usluge za antropozoonoze (uključujući i COVID-19) i vektorske bolesti pružene populaciji od 52.430 stanovnika i (2) u okviru prekogranične suradnje će 265 epidemiologa, sanitarnih inženjera/ tehničara i liječnika u javnim ustanovama primarne zdravstvene zaštite biti dodatno obučeno za prevenciju i kontrolu u slučaju prijetnji uzrokovanih antropozoonozama ili vektorskim bolestima.
Ciljane skupine projekta su pružatelji primarne zdravstvene zaštite,veterinari, lokalna javna tijela, regionalna javna tijela, nacionalna javna tijela i opća populacija. Prekogranična suradnja neophodna je zbog prirode samih zaraznih bolesti. Tamo gdje postoji prekogranična suradnja, zajedničke aktivnosti i trud daju bolje rezultate i sinergiju.

Kao vodeći partner, JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske prvenstveno je odgovoran da osigura nesmetano odvijanja projekta i poštivanje financijskih, administrativnih i zakonskih obveza, osiguravajući postizanje projektnih ciljeva reguliranih rokovima i proračunom, osiguravajući komunikaciju i koordinaciju među partnerima. Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije priprema program edukacija koji je usredotočen na zajednički nadzor i odgovor na vektorske bolesti i antropozoonoze. Institut za javno zdravstvo Crne Gore zadužen je za pripremu strategije komunikacije i formuliranje ključnih poruka za ciljane skupine i opću populaciju.

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

Napomena:
Navedeni sadržaj isključiva je odgovornost Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije.

Projekt javno zdravstvena pripravnosti za epidemije i izvanredne situacije koje prelaze granice država

Odobren nastavak ERI-Health projekta

 Tri institucije-partnera – JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske (vodeći partner), Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije i Institut za javno zdravlje Crne Gore, u okviru Prioritetne ose 1-Poboljšanje kvaliteta usluga javnog zdravstva i socijalne zaštite u programskom području Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora, proveli su u periodu od 15. 01. 2021. do 14. 03. 2023. godine. Projekt „Javnozdravstvena spremnost za epidemije i izvanredne situacije koje prelaze granice država“.

Nakon završetka projekata koji su ugovoreni u okviru 2. poziva za podnošenje prijedloga i podnesenih izvještaja, utvrđeno je da su iz fondova EU ostvarene uštede u iznosu od oko 1.300.000 eura. Zajedničko tijelo obratilo se sa upitom za iskazivanjem interesa za potencijalnim preuzimanjem dodatnih sredstava i eventualno produženje roka implementacije projekta. Nakon pažljivog razmatranja svih pristiglih prijedloga za raspodjelu ušteđenih sredstava od strane Upravljačkog tijela Projekta, Zajednički odbor za praćenje odobrio je prijedlog Upravljačkog tijela da ostvarene uštede treba da se rasporede na šest projekata među kojima je i Projekat „Javnozdravstvena spremnost za epidemije i izvanredne situacije koje prelaze granice država“. ERI-Health projekt koji provodi JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Sisačko- moslavačke županije i Institutom za javno zdravlje Crne Gore dobio je produženje od osam mjeseci. Ukupan budžet projekta je 1.094.849,54 eura.

Kroz dodatna omogućena sredstva JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, u cilju poboljšanja standarda zaštite na radu i omogućavanja boljih uslova za pružanje zdravstvenih usluga, trebao bi da pristupi izgradnji vanjske hidrantske mreže i platformnog stubišnog lifta za osobe sa smanjenim tjelesnim sposobnostima. Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, u cilju jačanja laboratorijskih kapaciteta, nabavit će dodatnu dijagnostičku opremu dok će Institut za javno zdravlje Crne Gore, u svrhu nadzora komaraca, praćenja i procjene rizika, nabaviti dodatnu opremu za kolekciju i determinaciju komaraca te izvršiti analize u cilju prikupljanja podataka o kretanju bolesti koje izazivaju vektori i prisutnosti uzročnika.

min zdrwho mhzjz log  hczjznzl smzgrbzhmsmz logobs log2

O nama

logo noviDobro došli na web stranice Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, gdje se možete na primjeren i jednostavan način informirati i dobiti odgovore na različita pitanja koja Vas zanimaju.

više...

Pristup informacijama

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13 , 85/15, 69/22) je omogućiti pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

više...

Potvrda o akreditaciji

Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Služba za zdravstvenu ekologiju akreditirana je prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u Prilogu Potvrdi o akreditaciji br: 1334 od 12.04.2018.

 haa2

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.