Pristup informacijama

informac

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13 i 85/15, 69/22) je omogućiti pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na informaciju slijedom Zakona ostvaruje se podnošenjem zahtjeva putem potpuno ispunjenog obrasca Zahtjeva za pristup informacijama.

Službenica za informiranje Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije je Andrea Sanković, mag.sanit.ing.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti službenici za informiranje, usmeno ili pismeno, na sljedeći način:

 • telefonom na broj: + 385 44 400-554

 • pisanim putem na adresu: Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Službenik za informiranje, Ulica kralja Tomislava 1, 44000 Sisak

 • elektroničkom poštom službeniku za informiranje na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. osobno u upravi Zavoda radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati

Da bi Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

 • izjavu stranke da se poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama;

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi;

 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije;

 • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev;

 • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

Naknada za pristup informacijama

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Kriterije za određivanje visine naknade i način naplate naknade propisao je Povjerenik za informiranje .

Ponovna uporaba informacija

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

U svrhu ponovne uporabe tijela javne vlasti nemaju obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtijeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od tijela javne vlasti može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe.

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi;

 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije;

 • ime, prezime i adresu fizičke osobe koja podnosi zahtjev, ili tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište;

 • informacije koje podnositelj želi ponovno upotrijebiti;

 • oblik i način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija;

 • svrhu korištenja informacija (komercijalna ili nekomercijalna svrha).

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

OBRASCI

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE

ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

ŽALBA PROTIV RJEŠENJA

ŽALBA ŠUTNJA UPRAVE

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu (.pdf, .csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (.pdf, .csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (.pdf, .csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (.pdf, .csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (.pdf, .csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (.pdf, .csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.pdf, .csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (.pdf, .xls)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

 

Odluka  imenovanju službenika za informiranje

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka