17.8. Obavijest o izboru kandidata - medicinsko laboratorijski inženjer