17.11. Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme - specijalist medicinske mikrobiologije i parazitologije