15.11. Obavijest o rezultatima natječaja za administrativnog referenta