SISAK

 

15.11.

16.11.

17.11.
DRVEĆE                  nema nema nema
TRAVE nema nema nema
KOROVI nema nema nema

U zraku grada Siska ne očekuje se pojava peludi.

 

 


KUTINA

 
15.11.
 
 16.11. 17.11.

DRVEĆE                  

nema nema nema
TRAVE nema nema nema
KOROVI nema nema nema

U zraku grada Kutine ne očekuje se pojava peludi.

 


 

POPOVAČA

 

15.11.

16.11.

17.11.
DRVEĆE                  nema nema nema
TRAVE nema nema nema
KOROVI nema nema nema

U zraku grada Popovače ne očekuje se pojava peludi.

 


 

Legenda:

 

KONCENTRACIJE

PELUDI
 

nema NEMA PELUDI
niska NISKA
umjerena UMJERENA
visoka2 VISOKA
vrlovisoka2 VRLO VISOKA

 

Izrada: BIT centar, obrt za racunalno programiranje