SISAK

 

28.05.

29.05.

30.05.
DRVEĆE                  umjerena umjerena umjerena
TRAVE visoka2 visoka2 visoka2
KOROVI niska niska niska

U zraku grada Siska prevladava pelud trava i borova.
Pelud trava dolazi u visokim koncentracijama,
stoga osobama alergičnim na ove vrste peludi savjetujemo oprez!

 


KUTINA

 
28.05.
 
29.05. 30.05.

DRVEĆE                  

umjerena umjerena umjerena
TRAVE visoka2 visoka2 visoka2
KOROVI niska niska niska

U zraku grada Kutine prevladava pelud trava i borova.
Pelud trava dolazi u visokim koncentracijama,
stoga osobama alergičnim na ove vrste peludi savjetujemo oprez!

 


 

POPOVAČA

 

28.05.

29.05.

30.05.
DRVEĆE                  umjerena umjerena umjerena
TRAVE visoka2 visoka2 visoka2
KOROVI niska niska niska

U zraku grada Popovače prevladava pelud trava i borova.
Pelud trava dolazi u visokim koncentracijama,
stoga osobama alergičnim na ove vrste peludi savjetujemo oprez!

 


 

Legenda:

 

KONCENTRACIJE

PELUDI
 

nema NEMA PELUDI
niska NISKA
umjerena UMJERENA
visoka2 VISOKA
vrlovisoka2 VRLO VISOKA

 

Izrada: BIT centar, obrt za racunalno programiranje