Održan regionalni sastanak u Zadru u okviru ERI-Health projekta

U okviru projekta ERI-Health – Javnozdravstvena spremnost za epidemije i izvanredne situacije koje prelaze granice država (Public Health Preparedness for Cross-border Epidemics and Emergencies) koji provode tri projektna partnera – JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije i Institut za javno zdravlje Crne Gore, u Zadru je od 13. do 15. listopada 2022. godine održan sastanak Upravnog odbora i radnih timova projekta na kojem su prezentirana dosadašnja postignuća i aktivnosti koje su planirane do kraja projekta.
Predstavnici sva tri projektna partnera, u okviru svojih zaduženja dali su presjek trenutnih aktivnosti koje se provode u okviru projekta. Napravljen je pregled dosadašnjih rezultata projekta u odnosu na strategiju komunikacija, predstavljene su analize evaluacija realiziranih edukacija za epidemiologe, sanitarne inženjere i liječnike obiteljske medicine te su se odredili vremenski rokovi za održavanje slijedećih edukacija. Radni tim za analizu programskog indikatora – broja testiranih uzoraka na virus korona dao je ocjenu trenutne epidemiološke situacije te iznio podatke o broju analiziranih uzoraka PCR-RT metodom koji su napravljeni na novoj dijagnostičkoj opremi.
Planirana je zajednička aplikacija na novim projektima koji bi podržali nastavak javnozdravstvenih aktivnosti započetih kroz ERI-Health projekat.

 

 

zadar00001