U Budvi održan regionalni sastanak u okviru projekta ERI-Health

U okviru projekta ERI-Health – Javnozdravstvena spremnost za epidemije i izvanredne situacije koje prelaze granice država (Public Health Preparedness for Cross-border Epidemics and Emergencies) koji provode tri projektna partnera: JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije Institut za javno zdravlje Crne Gore , u Budvi je od 20. do 22. rujna 2022. godine održan sastanak Upravnog odbora i projektnih radnih timova na kojem su predstavljena dosadašnja dostignuća i aktivnosti koje su planirane do završetka projekta.
Predstavnici sva tri projektna partnera, u okviru svojih nadležnosti, prezentirali su presjek trenutnih aktivnosti koje se provode u okviru projekta. Prezentirane su analize evaluacija provedenih edukacija za epidemiologe, sanitarne inženjere i liječnike obiteljske medicine, a dat je i vremenski okvir za održavanje narednih edukacija. Radni tim za analizu programskih indikatora - broj testiranih uzoraka na virus korona iznio je podatke o broju analiziranih uzoraka metodom PCR-RT, koji su napravljeni na novoj dijagnostičkoj opremi.
Takođe, napravljen je pregled dosadašnjih rezultata projekta u odnosu na komunikacijsku strategiju. Prisutni su upoznati sa razvijenim standardnim operativnim procedurama.
Na sastanku se razgovaralo i o smjernicama za nastavak buduće suradnje na novim projektima koji bi podržali nastavak javnozdravstvenih aktivnosti započetih kroz ERI-Health projekat.

 

budva 202200001

budva 202200002