Peludna prognoza

SISAK

 
15.04.
 
16.04. 17.04.
DRVEĆE                    visoka2 visoka2 visoka2
TRAVE umjerena umjerena umjerena
KOROVI umjerena umjerena umjerena


U zraku grada Siska prevladava pelud hrasta, platane i breze.
Pelud breze i pelud trava dolazi u umjerenim koncentracijama,
stoga osobama alergičnim na ove vrste peludi savjetujemo oprez!

 


KUTINA

 

 

15.04. 16.04. 17.04.
DRVEĆE                    visoka2 visoka2 visoka2
TRAVE umjerena umjerena umjerena
KOROVI umjerena umjerena umjerena


U zraku grada Kutine prevladava pelud hrasta, platane i breze.
Pelud breze i pelud trava dolazi u
 umjerenim koncentracijama,
stoga osobama alergičnim na ove vrste peludi savjetujemo oprez!

 


 

POPOVAČA

 
15.04.
 
16.04. 17.04.
DRVEĆE                  visoka2 visoka2 visoka2
TRAVE umjerena umjerena umjerena
KOROVI umjerena umjerena umjerena


U zraku grada Popovače prevladava pelud hrasta, breze i čempresa.
Pelud breze i pelud trava dolazi u umjerenim koncentracijama,
stoga osobama alergičnim na ove vrste peludi savjetujemo oprez!

 


 

Legenda:

 

KONCENTRACIJE

PELUDI
 

nema NEMA PELUDI
niska NISKA
umjerena UMJERENA
visoka2 VISOKA
vrlovisoka2 VRLO VISOKA