Peludna prognoza

SISAK

 
22.09.
 
23.09. 24.09.

DRVEĆE                  

nema nema nema
TRAVE niska niska niska
KOROVI umjerena umjerena umjerena

U zraku grada Siska prevladava pelud ambrozije.
Pelud ambrozije dolazi u umjerenim koncentracijama.
Osobama alergičnim na ovu vrstu peludi savjetujemo oprez!


 


KUTINA

 
22.09.
 
23.09. 24.09.

DRVEĆE                  

nema nema nema
TRAVE niska niska niska
KOROVI umjerena umjerena umjerena

U zraku grada Kutine prevladava pelud ambrozije.
Pelud ambrozije dolazi u umjerenim koncentracijama.
Osobama alergičnim na ovu vrstu peludi savjetujemo oprez!

 


 

POPOVAČA

 
22.09.
 
23.09. 24.09.

DRVEĆE                  

nema nema nema
TRAVE niska niska niska
KOROVI niska niska niska

U zraku grada Popovače prevladava pelud ambrozije.
Pelud ambrozije dolazi u niskim do umjerenim koncentracijama.
Osobama alergičnim na ovu vrstu peludi savjetujemo oprez!

 


 

Legenda:

 

KONCENTRACIJE

PELUDI
 

nema NEMA PELUDI
niska NISKA
umjerena UMJERENA
visoka2 VISOKA
vrlovisoka2 VRLO VISOKA