Izvješće o održanim edukacijama

U okviru projekta ERI-Health – Javnozdravstvena spremnost za epidemije i izvanredne situacije koje prelaze granice država (Public Health Preparedness for Cross-border Epidemics and Emergencies) koji provode tri projektna partnera – JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije i Institut za javno zdravlje Crne Gore, uspješno su organizirane i realizirane edukacije za epidemiologe, sanitarne inženjere/sanitarno-ekološke inženjere i liječnike obiteljske medicine.

Održano je sedam edukacija za epidemiologe kroz koje je obrađeno ukupno 14 tema.

Edukacije su održane s ciljem unapređenja kompetencija epidemiologa u domeni spremnosti i odgovora na javnozdravstvene prekogranične prijetnje izazvane antropozoonozama i vektorskim bolestima. Edukacije su omogućile da se ostvare kontakti i razmijene iskustva između epidemiologa iz regiona i učvrsti međusobna suradnja. Pandemija COVID-19 je jasan dokaz potrebe za jačanjem kapaciteta epidemiologa za prevenciju i kontrolu antropozoonoza
i vektorskih bolesti i za uspostavljanjem međunarodne suradnje. Ukupno 194 epidemiologa uspješno je završilo edukacije.

U okviru Projekta održane su i edukacije za sanitarne inženjere/sanitarno-ekološke inženjere iz programskog područja Republike Srpske, Hrvatske i Crne Gore. Provedene su četiri edukacije za sanitarne inženjere/sanitarno-ekološke inženjere kroz koje je obrađeno osam tema koje su imale fokus na aktuelne teme iz područja struke. Sanitarni inženjeri/sanitarnoekološki inženjeri imali su priliku da razmijene iskustva i steknu nova znanja koja mogu unaprijedititi vještine sanitarnih inženjera/sanitarno-ekoloških inženjera u okviru odgovora na prijetnje izazvane antropozoonozama i vektorskim bolestima. Ukupan broj sudionika koji su uspješno završili edukacije za sanitarne inženjere/sanitarno-ekološke inženjere je 76. 

Kroz Projekt je prepoznata potreba za unapređenjem kompetencija liječnika obiteljske medicine u domeni spremnosti i odgovora na javnozdravstvene prekogranične prijetnje. 
Javnozdravstveni odgovor, preventivne usluge i terapeutski pristupi nisu koordinirani u slučaju epidemija koje se paralelno javljaju sa dvije strane državne granice, što je i pandemija COVID-19 potvrdila. U cilju jačanja kompetencija liječnika obiteljske medicine održana je edukacija za 133 liječnika obiteljske medicine iz Republike Srpske, Hrvatske i Crne Gore kroz koju je obrađeno šest tema.

U okviru projekta ERI-Health – Javnozdravstvena spremnost za epidemije i izvanredne situacije koje prelaze granice država 403 epidemiologa, sanitarna inženjera/sanitarnoekološka inženjera i liječnika obiteljske medicine osposobljeno je za prevenciju i kontrolu javnozdravstvenih prekograničnih prijetnji uzrokovanih antropozoonozama i vektorskim bolestima. Edukacije su pored stečenih znanja i vještina omogućile povezivanje stručnjaka i razmjenu iskustava. Prekogranična suradnja je od izuzetne važnosti zbog same prirode zaraznih bolesti, kao i zbog toga što zajedničke aktivnosti i trud daju bolje rezultate.

interreg ipa cbc