Odobren nastavak ERI-Health projekta

 Tri institucije-partnera – JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske (vodeći partner), Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije i Institut za javno zdravlje Crne Gore, u okviru Prioritetne ose 1-Poboljšanje kvaliteta usluga javnog zdravstva i socijalne zaštite u programskom području Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora, proveli su u periodu od 15. 01. 2021. do 14. 03. 2023. godine. Projekt „Javnozdravstvena spremnost za epidemije i izvanredne situacije koje prelaze granice država“.

Nakon završetka projekata koji su ugovoreni u okviru 2. poziva za podnošenje prijedloga i podnesenih izvještaja, utvrđeno je da su iz fondova EU ostvarene uštede u iznosu od oko 1.300.000 eura. Zajedničko tijelo obratilo se sa upitom za iskazivanjem interesa za potencijalnim preuzimanjem dodatnih sredstava i eventualno produženje roka implementacije projekta. Nakon pažljivog razmatranja svih pristiglih prijedloga za raspodjelu ušteđenih sredstava od strane Upravljačkog tijela Projekta, Zajednički odbor za praćenje odobrio je prijedlog Upravljačkog tijela da ostvarene uštede treba da se rasporede na šest projekata među kojima je i Projekat „Javnozdravstvena spremnost za epidemije i izvanredne situacije koje prelaze granice država“. ERI-Health projekt koji provodi JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Sisačko- moslavačke županije i Institutom za javno zdravlje Crne Gore dobio je produženje od osam mjeseci. Ukupan budžet projekta je 1.094.849,54 eura.

Kroz dodatna omogućena sredstva JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, u cilju poboljšanja standarda zaštite na radu i omogućavanja boljih uslova za pružanje zdravstvenih usluga, trebao bi da pristupi izgradnji vanjske hidrantske mreže i platformnog stubišnog lifta za osobe sa smanjenim tjelesnim sposobnostima. Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, u cilju jačanja laboratorijskih kapaciteta, nabavit će dodatnu dijagnostičku opremu dok će Institut za javno zdravlje Crne Gore, u svrhu nadzora komaraca, praćenja i procjene rizika, nabaviti dodatnu opremu za kolekciju i determinaciju komaraca te izvršiti analize u cilju prikupljanja podataka o kretanju bolesti koje izazivaju vektori i prisutnosti uzročnika.