COVID kontejner KUTINA

Uzimanje briseva za testiranje na SARS- CoV-2 virus PCR metodom i brzim antigenskim testom

Sisak (mikrobiološki kontejner, Gajeva 1) : od ponedjeljka do petka od 9:30 do 10:00

Petrinja ( mikrobiološki laboratorij, Ul.Radoslava Lopašića bb): od ponedjeljka do subote od 7:00 do 8:00 

Kutina ( COVID kontejner, Dom zdravlja - Kutina, A.G. Matoša 42): utorkom i četvrtkom od 10:00 do 10:30