Radno vrijeme epidemiološke ambulante od 25. ožujka

Radno vrijeme epidemiološke ambulante od 25. ožujka

Služba za epidemiologiju – ambulanta Sisak, Ulica kralja Tomislava 1, od 25.3.2024. radi prema slijedećem rasporedu 

Ponedjeljak, srijeda, četvrtak, petak od 07:00-15:00 sati
uplate / pregledi za sanitarnu iskaznicu od 07:00-13:00 sati
pauza 10:30 do 11 sati

Utorak od 12:00-20:00 sati Uplate /pregledi za sanitarnu iskaznicu od 12:00- 18:00 sati, pauza od 16:30 do 17 sati