Radno vrijeme epidemiološke ambulante od 1. veljače

Radno vrijeme epidemiološke ambulante od 1. veljače

Služba za epidemiologiju – ambulanta Sisak Gajeva 1a od 01.02.2024. do opoziva radi prema slijedećem rasporedu 

  • Ponedjeljak 07:00 - 15:00 sati - ambulanta za sanitarne preglede - 07:00 do 12:30 sati
  • Srijeda 07:00 - 15:00 sati - ambulanta za sanitarne preglede - 07:00 do 12:30 sati
  • Petak 07:00 - 15:00 sati - ambulanta za sanitarne preglede - 07:00 do 12:30 sati
  • Utorak 12:00 - 20:00 sati - ambulanta za sanitarne preglede od 13:00 do 18:00 sati
  • Četvrtak 12:00 - 20:00 sati - ambulanta za sanitarne preglede od 13:00 do 18:00 sati