Projekt javno zdravstvena pripravnosti za epidemije i izvanredne situacije koje prelaze granice država (ERI-Health)

Trajanje projekta: 15.01.2021-14.01.2023.
Ukupan proračun projekta: 999.329,54 EUR
Iznos sufinanciranja od strane EU: 849.430,09 EUR
Proračun Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije: 354.567,18 EURProjekt prekogranične suradnje provode u okviru Prioritetne osi 1 - Poboljšanje kvalitete usluga javnog zdravstva i socijalne zaštite u programskom području Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020. , od strane tri projektna partnera – JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske (vodeći partner), Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije i Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Partneri na projektu imaju nadležnosti i odgovornost da vrše nadzor,dijagnostiku, prevenciju i kontrolu parazitarnih bolesti i provode aktivnosti na zaštiti zdravlja ljudi. Cilj Projekta je poboljšanje usluga dijagnostike antropozoonoza i zaraznih bolesti koje se prenose putem vektora, što će omogućiti projektnim partnerima da pravovremeno otkriju javnozdravstvene prijetnje. S obzirom na važnost utjecaja COVID-19 na zdravlje stanovništva, fokus projekta je na poboljšanju PCR dijagnostike za COVID-19. Tijekom implementacije projekta organizirat će se edukacija za zdravstvene djelatnike u cilju unaprijeđenija dijagnostike i kontrole antropozoonoza i vektorskih bolesti te informirati ciljane skupine i javnost o novim i poboljšanim uslugama.

Opći cilj projekta je poboljšanje kvalitete i dostupnost javnih zdravstvenih usluga kroz prekograničnu suradnju u epidemijama i izvanrednim situacijama. Partneri će moći dijeliti informacije i pravodobno obavještavati druge o epidemijama zaraznih bolesti i drugim javnozdravstvenim prijetnjama.
Očekivani projektni rezultati su:(1) unaprijeđene dijagnostičke usluge za antropozoonoze (uključujući i COVID-19) i vektorske bolesti pružene populaciji od 52.430 stanovnika i (2) u okviru prekogranične suradnje će 265 epidemiologa, sanitarnih inženjera/ tehničara i liječnika u javnim ustanovama primarne zdravstvene zaštite biti dodatno obučeno za prevenciju i kontrolu u slučaju prijetnji uzrokovanih antropozoonozama ili vektorskim bolestima.
Ciljane skupine projekta su pružatelji primarne zdravstvene zaštite,veterinari, lokalna javna tijela, regionalna javna tijela, nacionalna javna tijela i opća populacija. Prekogranična suradnja neophodna je zbog prirode samih zaraznih bolesti. Tamo gdje postoji prekogranična suradnja, zajedničke aktivnosti i trud daju bolje rezultate i sinergiju.

Kao vodeći partner, JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske prvenstveno je odgovoran da osigura nesmetano odvijanja projekta i poštivanje financijskih, administrativnih i zakonskih obveza, osiguravajući postizanje projektnih ciljeva reguliranih rokovima i proračunom, osiguravajući komunikaciju i koordinaciju među partnerima. Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije priprema program edukacija koji je usredotočen na zajednički nadzor i odgovor na vektorske bolesti i antropozoonoze. Institut za javno zdravstvo Crne Gore zadužen je za pripremu strategije komunikacije i formuliranje ključnih poruka za ciljane skupine i opću populaciju.

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

Napomena:
Navedeni sadržaj isključiva je odgovornost Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije.

 

interreg ipa cbc