Predavanje „Hrana – put u zdravlje ili bolest“ i KRON III na 2. Sajmu zdravlja Topusko

Predavanje „Hrana – put u zdravlje ili bolest“ dr. Inoslava Brkića, spec. epidemiologa, ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, bilo je uvodno predavanje na 2. Sajmu zdravlja Topusko koji je održan 9. travnja 2019. godine.

Drugi Sajam zdravlja Topusko otvorio je župan Ivo Žinić u pratnji zamjenika Ivana Celjaka. U sportskoj dvorani Top termi Topusko promoviran je zdrav način života, a ujedno i zdravstveni turizam Sisačko-moslavačke županije.

Na 2. Sajmu zdravlja Topusko djelatnice ZZJZ SMŽ-a predstavile su projekt „Kako reći ovisnost ne III“ koji se provodi tijekom 2019. godine.