Početak rada epidemiološke ambulante u Glini

Početak rada epidemiološke ambulante u Glini

Od 29. svibnja 2024. godine Higijensko epidemiološka ambulanta u Glini počinje s radom i to u prizemlju zgrade Doma zdravlja SMŽ, Vukovarska 41.

Radno vrijeme : od 08 :30 - 9:30 sati (srijedom)