Početak prekogranične suradnje

Prvi zajednički sastanak predstavnika Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije i Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske održan je u Upravi Zavoda 13. kolovoza 2018. godine.

Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije dr. Inoslav Brkić, spec. epidemiologije, sa svojim suradnicima razgovarao je oko zajedničkih projekata vezanih uz javno zdravstvo i socijalnu zaštitu sa dr. Miodragom Marjanovićem, direktorom Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, doc. dr. Severinom Rakićem, načelnikom Centra za zdravstveni menadžment IJZ RS-a, i Zdravkom Grubačem, suradnikom za pripremu projekata.