Plan upisa djece u prvi razred osnovne škole za 2021./2022. školsku godinu za dio županije koji je pogođen potresom

Obavijest o pregledu djece prije upisa u I. razred osnovne škole za dio županije koji je pogođen potresom

Temeljem članka 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (Narodne novine 67/14. i 63/20.), Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport

OBAVJEŠTAVA roditelje/ skrbnike/ staratelje djece (u daljnjem tekstu: roditelj) o pregledu djece prije upisa u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2021./2022. za područje Sisačko-moslavačke županije koje je pogođeno potresom i upisu djece u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2021./2022.

 

Pregled djece prije upisa u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2021./2022. obavljat će se u drugoj fazi za dio Sisačko- moslavačke županije koji je pogođen potresom prema niže objavljenom rasporedu.

Upis djece u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2021./2022. obavljat će se 1., 2. i 4. lipnja 2021. godine u matičnim školama i područnim razrednim odjelima prema mjestu prebivališta, odnosno prijavljenog boravišta djeteta, te upisnog područja kojem dijete pripada, a koje je u skladu s mrežom osnovnih škola na području Sisačko-moslavačke županije.

U prvi razred obveznog osnovnog obrazovanja upisuju se djeca koja do 1. travnja 2021. godine imaju navršenih šest godina života, odnosno djeca rođena u razdoblju od 1. travnja 2014. do 31. ožujka 2015. godine.

Školski obveznici se upisuju u osnovnu školu prema upisnom području, koje se određuje temeljem prebivališta, odnosno prijavljenog boravišta djeteta (mreža škola). Prije upisa u prvi razred osnovne škole potrebno je provesti postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece dorasle za upis u osnovnu školu.

Prijevremeni upis u prvi razred može zatražiti roditelj za dijete koje će do kraja 2021. godine navršiti šest godina života, a nije školski obveznik. Zahtjev (Obrazac 6.) podnosi se Sisačko-moslavačkoj županiji, Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu i šport, najkasnije do 31. ožujka 2021. godine. Za dijete koje je bilo uključeno u predškolski program, roditelj, osim zahtjeva, dostavlja i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta. Prijevremeni upis odobrit će se djetetu na temelju rezultata psihološkog testiranja i mišljenja Stručnog povjerenstva škole.
Odgodu upisa u prvi razred osnovne škole može zatražiti Stručno povjerenstvo škole nakon provedenog postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta. Dijete kojemu je odgođen upis u prvi razred osnovne škole, sljedeće godine bit će uvršteno na popis školskih obveznika radi ponovnog utvrđivanja psihofizičkog stanja.
Privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred ostvaruje dijete kojemu je zdravlje teško oštećeno ili ima višestruke teškoće. Zahtjev za privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred, roditelj podnosi nadležnom Upravnom odjelu (Obrazac 6.). Osim zahtjeva roditelj dostavlja i medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom i razvojnom stanju djeteta, te nalaz, odnosno mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja.

Na dan upisa u školu roditelj djeteta treba donijeti liječničko uvjerenje, te rješenje kojim se odobrava prijevremeni upis.

RASPORED PREGLEDA DJECE PRIJE UPISA U I. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA DIO SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE KOJI JE POGOĐEN POTRESOM ZA ŠKOLSKU GODINU 2021./2022.

NAPOMENA: Za djecu koja prebivalištem pripadaju I. Osnovnoj školi Petrinji, Osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića Petrinja, Osnovnoj školi Mate Lovraka Petrinja i Osnovnoj školi „Ivan Goran Kovačić“ Gora potrebno je na broj mobitela 099/829 0474 izvršiti predbilježbu za liječnički pregled dana 19. svibnja 2021. godine između 8 i 13 sati ili 20. svibnja 2021. godine između 13 i 17 sati. 

Ovisno o završetku pregleda djece, I. Osnovna škola Petrinja, Osnovna škola Dragutina Tadijanovića Petrinja, Osnovna škola Mate Lovraka Petrinja i Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić“ Gora odrediti će datum upisa djece kojeg će objaviti na svojim oglasnim pločama i web stranicama škole.

Za djecu za koju će se pregled vršiti na lokaciji Osnovne škole Galdovo, te na lokaciji Osnovne škole 22. lipnja Sisak, a prema podacima iz tablice, tri (3) dana prije dogovorenog termina pregleda, roditelj djeteta ispunjava UPITNIK s anamnestičkim podacima kojeg dostavlja na navedene adrese e-pošte i to kako slijedi:  

 • za lokaciju pregleda- Osnovna škola Galdovo Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • za lokaciju pregleda- Osnovna škola 22. lipnja Sisak Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Dokumenti koje je potrebno donijeti na liječnički pregled:

 • važeću zdravstvenu iskaznicu- OIB djeteta
 • iskaznica imunizacije djeteta
 • zdravstveni karton nadležnog pedijatra
 • popis dodatne dokumentacije ukoliko postoji (povijest bolesti u slučaju kroničnog oboljenja, nalazi logopeda i/ili psihologa, Rješenje o tjelesnom oštećenju, mišljenje predškolske ustanove o razvojnim aspektima djeteta ovisno o kronološkoj dobi)
 • ispunjenu zubnu putovnicu koju izdaje doktor dentalne medicine nakon provedenog pregleda i dijagnostičko-terapijskih postupaka.

EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA UZROKOVANA PANDEMIJOM COVID-19

Važno je znati sljedeće:

 • Djeca/roditelj s povišenom temperaturom i/ili respiratornim tegobama neće biti primljeni do izlječenja;
 • Roditelji će prilikom dolaska potpisati izjavu da nisu prema svom saznanju bili u riziku od zaraze (putovanje u inozemstvo, trenutni boravak u samoizolaciji, bliski kontakt s COVID- 19 pozitivnim osobama);
 • Samo jedan roditelj može biti u pratnji djeteta;
 • Potrebno je doći točno u termin i ne zadržavati se više nego je potrebno;
 • Prilikom dolaska roditelj bi trebao imati zaštitnu masku (djeca ne);
 • Prilikom ulaska u ustanovu obavezna je dezinfekcija ruku;
 • Prije ulaska u ambulantu sestra će obaviti mjerenje temperature beskontaktnim toplomjerom.

BLISKI KONTAKT UKLJUČUJE SLJEDEĆE:

 • Dijeljenje zajedničkog kućanstva s oboljelim od COVID-19
 • Izravan tjelesni kontakt s oboljelim od COVID-19 (npr. rukovanje)
 • Nezaštićen izravan kontakt s infektivnim izlučevinama oboljelog od COVID-19 (dodirivanje korištenih maramica golom rukom ili npr. ako se bolesnik iskašlje u osobu)
 • Kontakt licem u lice s COVID-19 bolesnikom na udaljenosti manjoj od dva metra u trajanju duljem od 15 minuta
 • Boravak u zatvorenom prostoru (npr. soba za sastanke, čekaonica u zdravstvenoj ustanovi itd.) s COVID-19 bolesnikom u trajanju duljem od 15 minuta na udaljenosti manjoj od dva metra - Zdravstveni radnik ili druga osoba koja pruža izravnu njegu oboljelom od COVID-19 ili laboratorijsko osoblje koje rukuje s uzorcima oboljelog bez korištenja preporučene osobne zaštitne opreme (OZO) ili ukoliko je došlo do propusta u korištenju OZO
 • Kontakt u zrakoplovu ili drugom prijevoznom sredstvu s bolesnikom dva mjesta ispred, iza, ili sa strane ili na udaljenosti manjoj od jedan metar; suputnici ili osobe koje skrbe o bolesniku tijekom putovanja; osoblje koje je posluživalo u dijelu zrakoplova u kojem sjedi bolesnik (ako težina kliničke slike ili kretanje bolesnika upućuje na izloženost većeg broja putnika, bliskim kontaktima se mogu smatrati putnici cijelog odjeljka ili cijelog zrakoplova).

----------------------------------

DOKUMENTI: