Plan upisa djece u prvi razred OŠ za 2023./2024. školsku godinu

Plan upisa djece u prvi razred OŠ za 2023./2024. školsku godinu

Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i civilno društvo temeljem članka 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 6/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. 151/22.) donosi

PLAN UPISA djece u prvi razred osnovne škole za 2023./2024. školsku godinu

I. DONOŠENJA PLANA UPISA

Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i civilno društvo utvrđuje Plan upisa djece u prvi razred osnovne škole za 2023./2024. školsku godinu prema rasporedu pregleda djece koji je niže naveden.

II. OBVEZNICI UPISA U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

U prvi razred obveznog osnovnog obrazovanja upisuju se djeca koja do 1. travnja 2023. godine imaju navršenih šest godina života, odnosno djeca rođena u razdoblju od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2017. godine.

Popis djece, školskih obveznika utvrđuje Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i civilno društvo i dostavlja ga Stručnom povjerenstvu škole do 1. ožujka 2023. godine.

Školski obveznici se upisuju u osnovnu školu prema upisnom području, koje se određuje temeljem prebivališta, odnosno prijavljenog boravišta djeteta (mreža škola).

III. POSTUPAK UTVRĐIVANJA PSIHOFIZIČKOG STANJA DJETETA

Prije upisa u prvi razred osnovne škole potrebno je provesti postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta doraslog za upis u osnovnu školu.

Sukladno članku 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava, postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta provodi se u osnovnoj školi kojoj dijete pripada prema upisnom području u razdoblju od 13. ožujka do 01. lipnja 2023. godine, a za dijete koje ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja u predviđenom razdoblju, o čemu je roditelj dužan obavijestiti Stručno povjerenstvo škole do 29. svibnja 2023. godine, postupak se provodi najkasnije do početka nastavne godine.

O rasporedu utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i civilno društvo, obavještava roditelja/skrbnika/staratelja (u daljnjem tekstu: roditelj) putem oglasnih ploča odgojno-obrazovnih i zdravstvenih ustanova, te svojih mrežnih stranica.

Prijevremeni upis u prvi razred svoga djeteta može zatražiti roditelj za dijete koje će do kraja 2023. godine navršiti šest godina života. Zahtjev (Obrazac 6.) se podnosi Sisačko-moslavačkoj županiji, Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i civilno društvo, najkasnije do 31. ožujka 2023. godine. Po uredno podnesenom zahtjevu nadležni Upravni odjel će uvrstiti dijete na popis djece za osnovnu školu kojoj dijete pripada prema upisnom području.

Za dijete koje je bilo uključeno u predškolski program, roditelj, osim zahtjeva dostavlja i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta. Prijevremeni upis odobrit će se djetetu na temelju rezultata psihološkog testiranja i mišljenja Stručnog povjerenstva škole (Obrazac 4.a).

Odgodu upisa u prvi razred osnovne škole može zatražiti Stručno povjerenstvo škole nakon provedenog postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta. Prijedlog i mišljenje za odgodu upisa dostavlja nadležnom Upravnom odjelu na Obrascu 4. a. Dijete kojem je odgođen upis u prvi razred osnovne škole, sljedeće godine bit će uvršteno na popis školskih obveznika radi ponovnog utvrđivanja psihofizičkog stanja.

Privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred ostvaruje dijete kojemu je zdravlje teško oštećeno ili ima višestruke teškoće. Zahtjev za privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred roditelj podnosi nadležnom Upravnom odjelu (Obrazac 6.). Osim zahtjeva roditelj dostavlja i medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom i razvojnom stanju djeteta, te nalaz, odnosno mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja.

Učenik se može upisati u prvi razred osnovne škole kojoj ne pripada prema upisnom području ako to ne izaziva povećanje broja razrednih odjela u osnovnoj školi u koju se upisuje, ako se upisuje u školu koja izvodi alternativni, međunarodni te program na jeziku i pismu nacionalnih manjina, ako se upisuje u školu kojoj je osnivač druga pravna ili fizička osoba.

Prije upisa djeteta u osnovnu školu kojoj ne pripada prema upisnom području, dijete mora pregledati Stručno povjerenstvo škole koju je trebalo pohađati prema mjestu prebivališta, odnosno prijavljenog boravišta.

IV. PRIJAVE I PREGLEDI DJECE

Pregledi djece odvijat će se prema sljedećem rasporedu pregleda djece:

RASPORED PREGLEDA DJECE PRIJE UPISA U 1. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2023./2024.

Tri (3) dana prije dogovorenog termina pregleda, roditelj djeteta ispunjava upitnik s anamnestičkim podacima (poveznica na UPITNIK)

kojeg dostavlja na navedene adrese e-pošte i to kako slijedi:

  • za područje Siska Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  • za područje Petrinje Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  • za područje Popovače Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  • za područje Kutine Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  • za područje Novske Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Dokumenti koje je potrebno donijeti na liječnički pregled:

  • važeću zdravstvenu iskaznicu- OIB djeteta

  • zdravstveni karton dječjeg liječnika

  • potvrdu liječnika stomatologa o pregledu zubi

  • laboratorijski nalaz hemoglobina

V. UPISI I DOKUMENTACIJA

Nakon završenog postupka procjene psihofizičkog stanja djeteta Stručno povjerenstvo škole obavlja razgovor s roditeljem djeteta i donosi mišljenje s prijedlogom (Obrazac 3. ili Obrazac 3. i 4. a), te nakon toga obavještava roditelja o psihofizičkom stanju djeteta e-poštom ili pisanim putem (Obrazac 5.).

Upis djece u prvi razred osnovne škole izvršit će se 1., 2. i 5. lipnja 2023. godine u matičnoj školi i područnim razrednim odjelima prema terminima koje utvrde škole.

Kod upisa roditelj je dužan donijeti sljedeće dokumente: liječničko uvjerenje, te rješenje kojim se odobrava prijevremeni upis (odnosi se na djecu koja do 31. ožujka 2023. godine nemaju navršenih šest godina života).

Ovaj Plan upisa objavit će se na mrežnim stranicama Sisačko-moslavačke županije, a Obavijest o pregledu djece prije upisa u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2023./2024. i upisu djece u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2023./2024. na oglasnim pločama dječjih vrtića, osnovnih škola, te zdravstvenim ustanovama.

PROČELNICA

Robertina Štajdohar

--------------------------

DOKUMENTI: