Obavijest o pregledu djece prije upisa u I. razred osnovne škole i upisu djece u I. razred osnovne škole

Obavijest o pregledu djece prije upisa u I. razred osnovne škole i upisu djece u I. razred osnovne škole

Temeljem članka 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (Narodne novine 67/14. i 63/20), Sisačko- moslavačka županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i civilno društvo

O B A V J E Š T A V A

roditelje/ skrbnike/ staratelje djece (u daljnjem tekstu: roditelj) o pregledu djece prije upisa u I. razred osnovne škole i upisu djece u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2022./2023.

 

Pregled djece prije upisa u I. razred osnovne škole obavljat će se prema niže objavljenom rasporedu.

Upis djece u I. razred osnovne škole obavljat će se 1., 2. i 3. lipnja 2022. godine u matičnim školama i područnim razrednim odjelima prema mjestu prebivališta, odnosno prijavljenog boravišta djeteta, te upisnog područja kojem dijete pripada, a koje je u skladu s mrežom osnovnih škola na području Sisačko-moslavačke županije.

U 1. razred obveznog osnovnog obrazovanja upisuju se djeca koja do 1. travnja 2022. godine imaju navršenih šest godina života, odnosno djeca rođena u razdoblju od 1. travnja 2015. do 31. ožujka 2016. godine.

Školski obveznici se upisuju u osnovnu školu prema upisnom području, koje se određuje temeljem prebivališta, odnosno prijavljenog boravišta djeteta (mreža škola). Prije upisa u prvi razred osnovne škole potrebno je provesti postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece dorasle za upis u osnovnu školu.

Prijevremeni upis u prvi razred svoga djeteta može zatražiti roditelj za dijete koje će do kraja 2022. godine navršiti šest godina života. Zahtjev (Obrazac 6.) se podnosi Sisačko-moslavačkoj županiji, Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i civilno društvo, najkasnije do 31. ožujka 2022. godine. Po uredno podnesenom zahtjevu nadležni Upravni odjel će uvrstiti dijete na popis djece za osnovnu školu kojoj dijete pripada prema upisnom području.

Za dijete koje je bilo uključeno u predškolski program, roditelj, osim zahtjeva dostavlja i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta. Prijevremeni upis odobrit će se djetetu na temelju rezultata psihološkog testiranja i mišljenja Stručnog povjerenstva škole (Obrazac 4.a).
Odgodu upisa u prvi razred osnovne škole može zatražiti Stručno povjerenstvo škole nakon provedenog postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta. Prijedlog i mišljenje za odgodu upisa dostavlja nadležnom Upravnom odjelu na Obrascu 4. a. Dijete kojem je odgođen upis u prvi razred osnovne škole, sljedeće godine bit će uvršteno na popis školskih obveznika radi ponovnog utvrđivanja psihofizičkog stanja.

Privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred ostvaruje dijete kojemu je zdravlje teško oštećeno ili ima višestruke teškoće. Zahtjev za privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred roditelj podnosi nadležnom Upravnom odjelu (Obrazac 6.). Osim zahtjeva roditelj dostavlja i medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom i razvojnom stanju djeteta, te nalaz, odnosno mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja.

Na dan upisa u školu roditelj djeteta treba donijeti liječničko uvjerenje, te rješenje kojim se odobrava prijevremeni upis.