COVID testiranje

COVID testiranje - novi termini testiranja. Od 1. srpnja u Kutini počinje uzimanje uzoraka za PCR

Od 28.06.2021. PETRINJA (Lopašićeva bb):
Uzimanje obrisaka od 7.00 do 8.00 PONEDJELJAK, SRIJEDA I PETAK.

Od 28.06.2021. SISAK (kontenjer kod bazena, na tržnici):
Uzimanje obrisaka od 7.00 do 9.30 SVAKI RADNI DAN.

 

Od 01.07.2021. započinjemo sa uzimanjem obrisaka nazofarinksa za PCR na SARS Cov 2 virus u KUTINI.
(SAMO PCR-NA CRVENU UPUTNICU LIJEČNIKA)
Uzimanje obrisaka od 8.00 do 9.00 UTORKOM I ČETVRTKOM.

PCR se može obaviti isključivo na crvenu uputnicu liječnika, dok se brzi antigeni test može napraviti ili na crvenu uputnicu liječnika, ili na osobni zahtjev za 125.00kn.

Cijena nalaza sa prijevodom na engleski ili njemački jezik je 135.00 kn.

ZA NITI JEDNU PRETRAGU SE NE NARUČUJE, NEGO SE DOĐE U DATO VRIJEME I ČEKA.