COVID kontejner KUTINA

COVID kontejner KUTINA

Uzimanje uzoraka za dijagnostiku COVID-19 bolesti uz prethodnu najavu na telefon 044 630 845:

utorkom i četvrtkom od 10:00 do 10:30 na lokaciji Služba za epidemiologiju ispostava Kutina, Antuna Gustava Matoša 42, Kutina