Uzimanje mikrobioloških uzoraka i uzoraka za sanitarne preglede

Uzimanje mikrobioloških uzoraka i uzoraka za sanitarne preglede

Uzimanje mikrobioloških uzoraka i uzoraka za sanitarne preglede obavlja se u Sisku na adresu Ulica kralja Tomislava 1, u kontejneru iza zgrade Doma zdravlja od 7:00 do 9:30 sati.