Brzo antigensko testiranje na SARS COV-2 virus

Brzo antigensko testiranje na SARS COV-2 virus

Sisak – u kontejneru kod bazena - radnim danima od 12:30 do 13:30 sati.

Petrinja - u kontejneru Lopašićeva ulica bb – ponedjeljkom, srijedom i petkom u jutarnjem terminu od 7:00-8:00 sati i popodnevnom terminu od 13:30-14:30 sati.

Kutina – kontejner kod Doma zdravlja – utorkom i četvrtkom u jutarnjem terminu od 8:00-9:00 sati

Brzo antigensko testiranje na SARS-CoV 2 virus obavljat će se svake subote od 8:00 do 9:00 sati u Petrinji u kontejnera kod Doma zdravlja Lopašićeva ulica bb.