Odluka o izboru kandidata - dipl. ing. kemije

Na temelju članka 21. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije i članka 7,do 9. Pravilnika o radu, po provedenom natječajnom postupku za radno mjesto diplomiranog inženjera kemije u Službi za zdravstvenu ekologiju - Odsjek za instrumentalne tehnike, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije donosi sljedeću

ODLUKU o izboru kandidata