NATJEČAJ za prijam u radni odnos doktora medicine na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju / klinička mikrobiologija