NATJEČAJ za prijam u radni odnos doktora medicine na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju / epidemiologija i školska i adolescentna medicina

 

NATJEČAJ za prijam u radni odnos doktora medicine na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju

1. Epidemiologije — jedna specijalizacija

2. Školske i adolescentne medicine — jedna specijalizacija