Natječaj za popunu radnog mjesta - Specijalist školske medicine

21.10.2013. NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

1. Specijalist školske medicine
Služba za školsku i sveučilišnu medicinu
2 izvršitelja na određeno vrijeme do povratka liječnika sa specijalizacije