17.04. NATJEČAJ za popunu radnog mjesta - Medicinska sestra/tehničar (VŠS)

Na temelju članka 21. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, članka 5. i 6. Pravilnika o radu, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije raspisuje

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

1. Medicinska sestra/tehničar (VŠS)
Služba za školsku i sveučilišnu medicinu
Timovi školske medicine 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene
odsutne radnice koja koristi rodiljni dopust

više