4.3. NATJEČAJ za izbor kandidata za obavljanje pripravničkog staža putem stručnog osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa - prvostupnik/ca sanitarnog inženjerstva