23.08. Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme - spremačica/čistačica