18.08. Natječaj za izbor kandidata za obavljanje pripravničkog staža putem stručnom osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Natječaj za izbor kandidata za obavljanje pripravničkog staža putem stručnom osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa -

dipl. sanitarni inženjer/ inženjerka 1 kandidat

prvostupnik/prvostupnica sanitarnog inženjerstva 7 kandidata

prvostupnik/prvostupnica medicinsko-laboratorijske dijagnostike 3 kandidata

sanitarni tehničar/tehničarka 2 kandidata