15.5. Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

 

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

1. liječnik specijalist školske medicine - VSS zdravstvenog smjera - jedan/na izvršitelj/ica, neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

2. psiholog, VSS  jedan/na izvršitelj/ica, određeno vrijeme, puno radno vrijeme

pogledati natječaj