10.07. Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme- Specijalist medicinske mikrobiologije i parazitologije