1.3. Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo SMŽ

Na temelju članka 18. i 19. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije i Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Sisačko- moslavačke županije od 13. veljače 2019. godine, URBROJ: 2176-124-1/19-1253/7, objavljuje se

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije