02.10. Odluka o izboru kandidata - medicinski tehničar