21.9. Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme - Specijalist medicinske mikrobiologije i parazitologije