Kratka povijest Službe za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju

Počeci današnje Službe za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije datiraju iz 50-ih godina prošlog stoljeća od osnutka bakteriološkog laboratorija Zavoda za narodno zdravlje.

1956

O radu bakteriološkog laboratorija imamo više saznanje od 60-ih godina, kada se rade kompletne bakteriološke, parazitološke i serološke pretrage, te sterilizacija.

1968

Osamdesetih godina Zavod za narodno zdravlje mijenja naziv u Medicinski centar Sisak, koji je bio formiran u OOUR-ima. Od 50-ih do 80-ih godina bakteriološki laboratorij pružao je usluge za epidemiologiju i za sanitarnu inspekciju s područja Siska i okolice. Sisački bakteriološki laboratorij uz varaždinski, među deset laboratorija iz tadašnje Jugoslavije, uveo je metodu urikult.

Početkom 80-ih godina kupljen je svjetlosni-UV mikroskop za mikroskopiranje mikoplazmi, klamidija i ureoplazmi. Početkom devedesetih godina nabavljen je Vitek Systems ATP expression od Bio Merieuxa.

1994

U sisačkom laboratoriju 1994. godine

U sisačkom laboratoriju 2008. godine imali smo ukupno 41.000 pretraga, a svake godine broj pretraga je u porastu zbog većih potreba stanovništva i epidemioloških situacija u našoj županiji.

Od 1962. do 1990. godine voditelj sisačkog bakteriološkog laboratorija bila je Biserka Dobrinić, dr. med., spec. mikrobiologije, od 1990. do 2006. godine Ivanka Lerotić, dr. med., spec. mikrobiologije, od 2006. do ožujka 2009. godine Sonja Hejtmanek, dr. med., spec. mikrobiologije, a od 01. travnja 2009. godine Službu vodi Khalil Nemer, dr. med., spec. mikrobiologije.

Suradnja između bakteriološkog laboratorija u Sisku i petrinjskog bakteriološkog laboratorija datira još iz 60-ih godina prošlog stoljeća. Početak bakteriološkog laboratorija u Petrinji počinje 1963. godine. U studenome 1964. godine otvara se nova zgrada i opseg pretraga se proširuje na mTBC, koja godišnje doseže broj od 25.000 uzoraka, te rad na testiranje rezistencije na I red antituberkolitika, te ubrzo i II reda. Laboratorij radi u suradnji s odjelom za TBC pod vodstvom prim. Sudića, do odlaska u mirovinu. Budući da nismo imali mikrobiologa vodstvo laboratorija preuzima prof. Vaisglas Galinović. Od 1974. godine petrinjski laboratorij je pod vodstvom Helene Brkić, dr. med., spec. mikrobiologije, kada se počinju raditi serološke pretrage na lues, mikrobiološke i parazitološke pretrage stolice i serološki testovi. Godine 1985. laboratorij seli u nove prostorije Medicinskog centra Petrinja. Od 1990. godine do 1995. godine laboratorij je bio pod okupacijom. Svo vrijeme do 1996. godine laboratorij je u sastavu Medicinskog centra Petrinja, a 01. travnja 1996. godine prelazi u Županijski zavod za javno zdravstvo. Godine 1996. godine na specijalizaciju je primljen Khalil Nemer, dr. med. Od povratka u Petrinju laboratorij počinje s radom 10. rujna 1995. godine. Broj pretraga raste sukladno broju povratka stanovnika, tako da sada varira od 8.500 do 9.500, a očekuje se i veći broj pretraga.

Danas su naše usluge dostupne po cijeloj Sisačko-moslavačkoj županiji, od Kutine, Novske do Jasenovca, od Gline do Topuskog, od Hrvatske Kostajnice do Dvora.

Naše usluge kontinuirano su dostupne i u Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić" u Sisku i Petrinji, te u Neuropsihijatrijskoj bolnici „Dr. Ivan Barbor" u Popovači.

Naravno ne smijemo zaboraviti naše divne stručne medicinske inženjere i medicinske tehničare, naše administratore i naše peračice. Bez njih ne bi imali takve uspjehe u našem radu.

Aktivno sudjelujemo u otkrivanju, suzbijanju i kontroli bolničkih infekcija, surađujemo s liječnicima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (s obiteljskim liječnicima, ginekolozima, pedijatrima).

Aktivno sudjelujemo u Odboru za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj pri Akademiji medicinskih znanosti Hrvatske za našu županiju, te aktivno sudjelujemo u UK National External Quality Assessment Service for Microbiology (UK-NEQAS), odnosno Europskom projektu EARSS, za vanjsku kontrolu kvalitete osjetljivosti bakterija na antibiotike.