Međunarodni Kongres poslodavaca u hrvatskom zdravstvu

U Vodicama 6. i 7. listopada 2022. godine održan je međunarodni Kongres poslodavaca u hrvatskom zdravstvu. Glavna tema kongresa bile su zdravstvene reforme. U ime Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske na kongresu je izlagala dr.med. Jela Aćimović, pomoćnik direktora Instituta za medicinske poslove. Zajedno sa predstavnicima Zavoda za javno zdravstvo Sisačko – moslavačke županije, dr.med. Jela Aćimović upoznala je prisutne sa aktivnostima koje ove dvije ustanove imaju u okviru projekta „Javnozdravstvena spremnost za epidemije i izvarendne situacije koje prelaze granice dviju država- ERI-Health"
Projekt prekogranične suradnje provodi se u okviru Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora, od strane tri projektna partnera - JZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske (vodeći partner), Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije i Instituta za javno zdravlje Crne Gore.
Organizator Kongresa bila je Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske.

 

kongres vodice00001

interreg ipa cbc