Izdavanje sanitarnih iskaznica

 

  • u Sisku- u epidemiološkoj ambulanti u Sisku, Gajeva 1,  tel. 044 567 188– zdravstveni pregledi za izdavanje sanitarnih iskaznica: ponedjeljkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 7:00 do 14:00 i utorkom od 12:00 do 19:30.
  • u Petrinji- u epidemiološkoj ambulanti u prostoru bivše  Vila Ena, V. Mačeka 47, Petrinja- zdravstveni pregledi za izdavanje sanitarnih iskaznica:  četvrtkom od  8:00 do 10:30 sati
  • u Kutini - u epidemiološkoj ambulanti u prostoru Doma zdravlja Kutina, Antuna Gustava Matoša 42, tel. 044 630 845- zdravstveni pregledi za izdavanje sanitarnih iskaznica: utorkom i četvrtkom od 7:30 do 10:30 sati
    - primanje uzoraka za mikrobiološke laboratorijske pretrage: utorkom i četvrtkom od 7:30 do 10:30 sati
  • u Novskoj- u epidemiološkoj ambulanti u prostoru Doma zdravlja Novska, Zagrebačka 6, tel. 044 601 781- zdravstveni pregledi za izdavanje sanitarnih iskaznica: srijedom od 10:00 do 12:00 sati
    - primanje uzoraka za mikrobiološke laboratorijske pretrage: utorkom i četvrtkom od 7:30 do 10:00 sati
  • u Topuskom - u epidemiološkoj ambulanti u prostoru Lječilišta Topusko, Trg bana Josipa Jelačića 16 - bočni ulaz kod zida- zdravstveni pregledi za izdavanje sanitarnih iskaznica:  srijedom od  08:00 do 10:30 sati; u isto vrijeme može se donijeti i uzorak stolice za mikrobiološku laboratorijsku pretragu radi produženja sanitarne iskaznice  

 

Odluka o visini troškova zdravstvenih pregleda osoba koje podliježu zdravstvenom nadzoru