Otpadne vode

Služba pruža usluge ispitivanja otpadnih voda svih pravnih osoba koje su dužne kontrolirati otpadne vode koje se ispuštaju u prirodni prijemnik ili sustav javne odvodnje.

Ispitivanja se provode prema Vodopravnoj dozvoli odnosno Pravilniku o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama NN 40/99 i NN 6/2001 odnosno 14/2001.

Upiti i informacije na telefon: 044/ 567 184