Nadzor nad vodom za kupanje i rekreaciju

Nadzor voda za kupanje i rekreaciju značajan je segment Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih, nezaraznih bolesti kao i bolesti prouzročenih čimbenicima okoliša. Svjedoci smo klimatskih promjena, izuzetno visokih ljetnih temperatura zbog čega stanovnici naše županije osvježenje traže na obalama naših rijeka i jezera. Mnogi neće moći stići do mora, ali će se zato moći kupati i rekreirati u „vodama“ našeg županijskog područja i zato su bitni podaci o kvaliteti vode na prirodnim kupalištima na području Sisačko-moslavačke županije.
 
U ljetnom periodu prati se kakvoća vode na prirodnim kupalištima sukladno Uredbi o kakvoći voda za kupanje (NN 51/14). Suradnjom medija, sanitarne inspekcije i Zavoda stanovništvo se pravovremeno obavještava o rezultatima analiza kako bi se mogle koristiti povoljnije lokacije za kupanje uz što manje zdravstvenog rizika.