Obavijest o edukaciji sanitarnih inženjera

U sklopu projekta ERI-Health – Javnozdravstvena spremnost za epidemije i izvanredne situacije koje prelaze granice država (Public Health Preparedness for Cross-border Epidemics and Emergencies) koji provode tri projektna partnera– JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije i Institut za javno zdravlje Crne Gore, održat će se četvrta edukacija za sanitarne inženjere/sanitarno-ekološke inženjere na temu:„Vektorske bolesti od prekograničnog značaja (infekcije koje se prenose komarcima, lajmska borelioza i druge krpeljske infekcije)“ 09.11. i 10.11.2022. od 17:00-20:00h.
Četvrta edukacija podijeljena je na dva dana. Prvog dana edukacije 09.11.2022. godine održat će se predavanje na temu: „Vektorske bolesti od prekograničnog značaja – infekcije koje se prenose komarcima“, a predavači su Nebojša Sekulić, dr. med. spec. epidemiologije i Dušica Nikčević, dipl. sanitarni inženjer.
Drugog dana edukacije 10.11.2022. godine održat će se predavanje na temu: „Vektorske bolesti od prekograničnog značaja – lajmska borelioza i druge krpeljske infekcije“, a na ovu temu govorit će Julija Kralj, dr. med. spec. epidemiologije i Dejan Arežina, dipl. sanitarni inženjer.

 

interreg ipa cbc