Aktivnosti

Program specifičnih i preventivnih mjera zdravstvene zaštite djece i mladeži školske dobi, te redovitih sveučilištaraca


1.SISTEMATSKI PREGLEDI:

 • pregled djeteta prije upisa u I razred O.Š.
 • pregled u V razred O.Š.
 • pregled u I razred srednje škole s naglaskom na mentalno zdravlje
 • pregled studenata I godine studija

2. NAMJENSKI SISTEMATSKI PREGLEDI

 • pregled u VII r. O.Š.
 • pregled u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja i sposobnosti s obzirom na odabir zvanja (VIII razred O.Š. prije upisa u višu, visoku školu ili fakulteta, ako to zahtjeva odabir studija)
 • pregled prije upisa u učenički ili studentski dom
 • prilikom prelaska iz druge škole
 • pregled u svrhu utvrđivanja sposobnosti i kontraindikacija u vezi odlaska organizirani odmor ( ljetovanja, zimovanja)
 • prilagodba na školu ( Ir, O.Š., I r, srednje škole)
 • pregled u svrhu profesionalne orijentacije

3. KONTROLNI CILJANI PREGLEDI (screening)

 • rast i razvoj tijela 1 x u dvije godine
 • vid 1 x u dvije godine O.Š. 1 x u srednjoj školi
 • vid na boje 1 x u tijeku školovanja ( III r. O.Š.)
 • anemija (Hb) upis u O.Š. VII r. O.Š.
 • krvni tlak 3 x u O.Š. (I, V, VIII r) 2 x u srednjoj školi ( I i III r)
 • skolioza 2 x u O.Š. 1 x u srednjoj školi
 • pregled štitnjače 2 x u O.Š. 1 x u srednjoj školi
 • spolni razvoj 2 x u O.Š. 1 x u srednjoj školi
 • ponašanje i navike 1 x u O.Š.

4. ZDRAVSTVENA I TJELESNA KULTURA

 • prilagođeni program tjelesne kulture
 • pregled prije započinjanja bavljenja športom
 • pregled športaša prije natjecanja

5. MJERE HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKE ZAŠTITE

 • cijepljenje i docjepljivanje ( po programu )
 • sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti

6. ZAŠTITA I PROMICANJE ZDRAVOG OKOLIŠA

 • higijensko-sanitarna kontrola škole i učeničkog ili studentskog doma
 • nadzor nad školskom kuhinjom i prehranom učenika

7. SAVJETOVALIŠNI RAD I KONZULTACIJE

 • prema psihosocijalnim indikacijama
 • aktivna skrb o djeci i mladeži s kroničnim poremećajima zdravlja
 • skrb o djeci i mladeži s rizicima po zdravlje
 • skrb o učenicima s ometenošću u psihofizičkom razvoj

8. ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROMICANJE ZDRAVLJA

 • prema godišnjem programu obavlja se kao zasebna aktivnost, integriran uz sistematske preglede i cijepljenja

9. OSTALE AKTIVNOSTI

 • suradnja i koordinacija na razini primarne zdravstvene zaštite
 • registriranje, evidentiranje, evaluacija i izvještavanje