Sedma edukacija za epidemiologe održat će se 5. i 6. prosinca 2022. godine

U okviru projekta ERI-Health – javnozdravstvena spremnost za epidemije i izvaredne situacije koje prelaze granice država (Public Health Preparedness for Cross-border Epidemics and Emergencies) koju provode tri projektna partnera - JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije i Institut za javno zdravlje Crne Gore, 5. i 6.12.2022. sa početkom u 17:00 sati održati će se edukacije za epidemiologe.
Sedma edukacija podijeljena je na dva dana. Prvog dana održati će se predavanje na temu: „Pregled kompjuterskih alata koji se koriste za istraživanje epidemije“, a predavači su prim.dr.sc. Matijana Jergović, spec. epidemiolog i spec. zdravstvene ekologije i prof.dr.sc. Nataša Antoljak, spec. epidemiolog.
Dana 6.12.2022. godine održati će se predavanje na temu: “Napredne metode epidemioloških analiza (multi varijabilna analiza)“, a na ovu temu predavati će vanredni prof.dr.sc. Milan Milošević, spec. medicine rada i sportske medicine

interreg ipa cbc