Obavijest o edukaciji epidemiologa

U okviru projekta ERI-Health - Javnozdravstvena spremnost za epidemije i izvanredne situacije koje prelaze granice država (Public Health Preparedness for Cross-border Epidemics and Emergencies) koji provode tri projektna partnera – JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije i Institut za javno zdravlje Crne Gore, 25. i 26. 10. 2022. od 17:00 do 20:00 sati održati će se edukacija za epidemiologe.

Šesta edukacija je podijeljena na dva dana. Prvog dana 25.10.2022. održati će se predavanje na temu: "Prekogranični nadzor nad antropozoonozama i vektorskim bolestima i istraživanje epidemije “, a predavači su doc. dr. sc. Nataša Turić, Magdalena Sikora, prof. biologije i kemije, kao i dr. sc. Tamaš Petrović, dr vet. med.

Dana 26.10.2022. održati će se predavanje na temu: "Nadzor i kontrola vektora" a na ovu temu govoriti će prof. Dr. Dušan Petrić i prof dr. sc. Enrih Merdić.

 

interreg ipa cbc